Вашите мисли имат влияние върху вашия мозък, тялото и живота ви.

В този момент от историята знанието не е достатъчно. Трябва да знаем как!

Мисля, че можем да се променим в състояние на болка и страдание, или можем да се научим в състояние на радост и вдъхновение.

Какво бихте избрали?

В този епизод демистифицираме медитацията и ви показваме как да достигнете настоящия момент, така че да можете да създадете нова личност и по този начин нова лична реалност.

В този епизод ще идентифицираме различните видове стрес. Ще ви покажем дългосрочното въздействие на стреса и как той може да разболее тялото ви.

В този епизод идентифицираме по съвсем прост начин различните видове мозъчни вълни, за да ви научим как съзнателно да контролирате собствените си мозъчни вълни.

В този епизод ние откриваме силата на вашия разум
и как той може да промени вашата генна експресия.
Бих искал да опровергая мита за гените и да ви запозная с новата наука – Епигенеза.

В този епизод откриваме силата на влиянието. Това ще ви помогне да разберете, че нервната система може да бъде най-добрият фармацевт. Какво е плацебо?

В този епизод откриваме квантовия модел на реалността.
Това, което ще научите може да ви покаже как вашите мисли влияят на материята, че мислите ви са важни.

В този епизод бих искал да ви обясня енергията, честотата, вибрациите, информацията съзнанието, и допълнително да се задълбоча в сферата на мислите.

Надявам се, че всичко, което научите в този епизод, демистифицира мистичното, за да можете да изследвате трансценденталния свят, който съществува извън вашите сетива.

В този епизод бих искал да задълбоча разбирането ви за това как тези електрически активирани микрокристали могат да вибрират и да приемат честоти, които са извън сетивата.

В този епизод бих искал да ви помогна да разберете как сърцето има oгромно влияние върху мозъка, и как съгласуваността в мозъка отваря вратата към сърцето.

В този епизод бих искал да ви отведа на пътешествие в тайните на вашето тяло и да ви покажа как можете да създадете съгласуваност в различните енергийни центрове, точно както се научихтe да създавате съгласуваност в мозъка и сърцето.

Преди да започнеш с медитациите, ти препоръчвам първо да изгледаш поредицата REWIRED 13-те епизода на д-р Джо, защото само ако разбереш точно какво правиш и защо, ще предадеш повече смисъл на действията си, ще вложиш повече намерения в това и ще постигнеш по-добри резултати.

ВЪВЕДЕНИЕ В МЕДИТАЦИЯТА

СУТРЕШНА МЕДИТАЦИЯ

ВЕЧЕРНА МЕДИТАЦИЯ